M@trixXov brlôžtek

   I’ll be there when you fall   And they’ll be no pain at all  And I’ll be your shelter... Your shelter from the storm

M@trixXov brlôžtek

Nemýlte si M@trixXov brlôžtek a čajovňu M@trixXov brlôžtek

Pôvodne bola táto stránka M@trixX's Awesome Website!. Keď pribudol blog a pomizla väčšina statických vecí, zmenila svoj názov na M@trixXov Brlôžtek a tak sa volá ever since.
Táto webstránka vznikla v roku 2009 ako miesto, kde môže M@trixX vysvetlovať svoje životné názory a postoje bez neustáleho prerušovania, vysmievania a v klude. Od začiatku však M@trixXovho Brlôžteka bolo miesto, kde sa M@trixX sťažoval na školu, zvieratká a všetko ostatné, bolo miestom, kde sa vyvolávali, ale aj riešili hádky a kopec podobných bludov.

Dnes sa M@trixXov brlôžtek snaží, teda aspoň sem-tam, zaujať článkami o cestovaní, výletoch, počítačoch, elektronike a praktických výmysloch a nápadoch s tým, že to všetko je zabalené vo všadeprítomnom klude M@trixXovho Brlôžteka.